RSS

Category Archives: Քաղվածքներ / Quotations

Quote

160831w5zgzt8tg8yfq55r

“There is a voice inside of you that whispers all day long: “I feel this is right for me, I know that this is wrong”. No teacher, preacher, parent, friend or wise man can decide what’s right for you… just listen to the voice that speaks inside.”

                                               Shel Silverstein

 

10 աֆորիզմ

Մարդ լինելը պարտականություն է եւ ոչ թե քմահաճույք:

****

Յուրաքանչյուր ոք արժե այնքան, որքան արժեւորում է իր նմանին:

****

Մարդը ծնվում է մեկ անգամ, բայց ապրում՝ վերծնվելու հավատով:

****

Մարդկային ձեւանալն ավելի դյուրին է, քան լինելը:

****

Մարդն, իհարկե, հրեշտակ դառնալ չի կարող, բայց կարող է սրիկա չլինել:

****

Խիղճն էլ սիրո նման արարչական պարգեւ է:

****

Սերն է սրբագործում աշխարհը:

****

Հոգու սնանկությունն անբուժելի է:

****

Եթե սեր չունես, քո տան մեջ էլ անտուն ես:

****

Զղջումը դեռեւս ապաշխարանք չէ:

Կոլյա Միրզոյան

 

Dream Big!

Dreams are the seeds of change. Nothing ever grows without a seed, and nothing ever changes without a dream.”

                                                 Debby Boone

 
 

Tags:

When you love someone…

“When you love someone, you love the person as they are, and not as you’d like them to be.”

Leo Tolstoy

 

Tags:

I believe…

“I believe in pink. I believe that laughing is the best calorie burner. I believe in kissing, kissing a lot. I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day and I believe in miracles.”

                                                   Audrey Hepburn

 

Tags:

Aside

“I bet there are things you are holding onto that simply are no longer worthy of your time. It’s not that they’re not worthy goals for someone… they’re just not goals worthy of your life. But it’s just not a good use of your life to hang on. Think big, act big. Don’t be afraid to move on.”
                                                      Jason Leister

Think big, act big!

 

Tags: , ,

Success …

Success comes in a lot of ways, but it doesn’t come with money and it doesn’t come with fame. It comes from having a meaning in your life, doing what you love and being passionate about what you do. That’s having a life of success. When you have the ability to do what you love, love what you do and have the ability to impact people. That’s having a life of success. That’s what having a life of meaning is.”

                                                                Tim Tebow

 

Tags: , ,

 
%d bloggers like this: